اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸
باشگاه مشتریان

شرکت های دیگه چطور مشتری مداری میکنند؟

[…]
فروردین ۱۷, ۱۳۹۸
باشگاه مشتریان

استراتژی های باشگاه هواداری

[…]
اسفند ۲۷, ۱۳۹۷
باشگاه مشتریان

در باشگاه مشتریان بانک ملت چه می گذرد!؟

[…]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۷
باشگاه مشتریان

استراتژی های مشتری مداری شرکت های خارجی

[…]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۷
باشگاه مشتریان

بررسی سیاست مشتری مداری شرکت هواپیمایی قطر

[…]
اسفند ۸, ۱۳۹۷
باشگاه مشتریان

مشتری مداری به سبک مرسدس بنز

[…]