مشتریان


هشمند سازی مدارس

30 هزار دانش آموز و معلم

هوشمند سازی مدارس

565 مرکز آموزشی

راه اندازی باشگاه مشتریان

800 کسب و کار

باشگاه مشتریان

100000کاربر باشگاه مشتریان

شرکت هوش مصنوعی لیان با بیش از 70 نماینده فعال در سراسر کشور


اگر سوالی دارید از مشاوران ما بپرسید

اسماعیل جعفری


فوزیه نظافت


مریم رحیمی


مریم شیرازی


عاطفه دهقان


الهام دیانت


سید علی جعفری


رسول ناصرپور