مشتریان


هشمند سازی مدارس

50 هزار دانش آموز و معلم

هوشمند سازی مدارس

565 مرکز آموزشی

راه اندازی باشگاه مشتریان

800 کسب و کار

باشگاه مشتریان

100000کاربر باشگاه مشتریان


سامانه آموزشی اتد پلاس

آزمون آنلاین

برگزاری آزمون آنلاین با بیش از صد هزار سوال طبقه بندی شده و با قابلیت صحت سنجی

ذخیره لایو

ابزاری که لایو در حال برگزاری معلم را می توان ذخیره نمود

وایت برد هوشمند

جهت اشتراک گذاری فایل ، نوشتن متن و یا تصویر استفاده کنند

لایو تعاملی

برقراری ارتباط راحت بین دانش آموز و معلم
 

محتوای آموزشی

ده هزار محتوای طبقه بندی شده بر اساس بودجه بندی وزارت آموزش و پرورش

کلاس مجازی

محیط پیام رسان با قابلیت برگزاری لایو و استفاده از وایت برد هوشمند

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری لینک در پیام رسان های دیگر جهت ورود دانش آموزان

مشاهده اعضا

معلم میتواند تصاویر دانش آموزان خود را مشاهده نمایند