بهمن ۲۹, ۱۳۹۸

دستاورد جدید شرکت هوش مصنوعی لیان

[…]
اسفند ۶, ۱۳۹۷
هوشمندسازی مدارس

رویداد آموزشی تهران هوشمند سازی مدارس اسفند ۹۷

[…]
اسفند ۶, ۱۳۹۷
شرکت هوش مصنوعی لیان

کارگاه آموزشی تکنیک های یادگیری با حضور معلمان و مدیران مدارس با حضور مهندس سید علی جعفری

[…]
اسفند ۶, ۱۳۹۷
شرکت هوش مصنوعی لیان

حضور شرکت هوش مصنوعی لیان در اولین نمایشگاه دستاورد های مدارس غیر دولتی

[…]
اسفند ۳, ۱۳۹۷
شرکت هوش مصنوعی لیان

اعطای تندیس بهترین مقالات به شرکت هوش مصنوعی لیان

[…]
بهمن ۲۴, ۱۳۹۷
تجهیزات هوشمند سازی مدارس

تجهیزات هوشمند سازی مدارس

[…]
بهمن ۲۴, ۱۳۹۷
هوشمند سازی

هوشمند سازی مدارس دنیا

[…]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
حضور شرکت هوش مصنوعی لیان در نمایشگاه الکامپ

حضور شرکت هوش مصنوعی لیان در نمایشگاه الکامپ

[…]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
نمایندگان پر کار شرکت هوش مصنوعی لیان

نمایندگان پر کار امسال در پروژه مهر(هوشمند سازی مدارس)

[…]