بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
نمایندگان پر کار شرکت هوش مصنوعی لیان

نمایندگان پر کار امسال در پروژه مهر(هوشمند سازی مدارس)

[…]