اسفند ۶, ۱۳۹۷
آقای مشتری

به خود بیایید، روش‌های جذب مشتری تغییر کرده است

[…]
اسفند ۶, ۱۳۹۷
آقای مشتری

پروژه‌های نوپا چگونه باید محصولشان را ارائه کنند

[…]
اسفند ۶, ۱۳۹۷
آقای مشتری

چگونه محصولی متناسب با بازار بسازیم یا تأمین کنیم

[…]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۷
آقای مشتری

رشد کسب‌وکار و جذب مشتریان بدون سرمایه

[…]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۷
آقای مشتری

چگونه به مشتریانمان پاداش دهیم؟

[…]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۷
آقای مشتری

چرا به مشتریانمان پاداش دهیم؟

[…]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۷
آقای مشتری

انگیزه: چه عاملی باعث وفاداری مشتری به کسب‌وکار می‌شود

[…]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۷
شرکت هوش مصنوعی لیان

حضور شرکت هوش مصنوعی لیان در نمایشگاه کتاب کیش

[…]