اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸
باشگاه مشتریان

شرکت های دیگه چطور مشتری مداری میکنند؟

[…]
اسفند ۲۷, ۱۳۹۷
باشگاه مشتریان

در باشگاه مشتریان بانک ملت چه می گذرد!؟

[…]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۷
باشگاه مشتریان

بررسی سیاست مشتری مداری شرکت هواپیمایی قطر

[…]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

برای مشهور شدن زنجیره ایجاد کنید

[…]
اسفند ۱۱, ۱۳۹۷
آقای مشتری

مشتریان احساس کنند خودی هستند!

[…]
اسفند ۸, ۱۳۹۷
باشگاه مشتریان

مشتری مداری به سبک مرسدس بنز

[…]
اسفند ۷, ۱۳۹۷

متفاوت باشید تا سر زبان ها بیفتید

[…]
اسفند ۷, ۱۳۹۷

چگونه سرزبان بیافتیم

[…]
اسفند ۶, ۱۳۹۷
آقای مشتری

تبلیغات ویروسی چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد

[…]