آذر ۸, ۱۳۹۹
انتخاب آموزش مجازی مدارس

چند انتخاب آموزش مجازی مدیران مدارس تهران

[…]
آذر ۸, ۱۳۹۹
چالش آموزش مجازی

چالش های آموزش مجازی مدارس کشور

[…]
آذر ۶, ۱۳۹۹
اطلاعیه شرکت لیان

اطلاعیه های شرکت هوش مصنوعی لیان

[…]