اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸
باشگاه مشتریان

شرکت های دیگه چطور مشتری مداری میکنند؟

[…]
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸

مشتری مداری با سرویس باشگاه مشتریان آقای مشتری

[…]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸
مشتری مداری

داستان مشتری مداری خود را بسازید

[…]
فروردین ۱۷, ۱۳۹۸
باشگاه مشتریان

استراتژی های باشگاه هواداری

[…]
اسفند ۲۷, ۱۳۹۷
باشگاه مشتریان

در باشگاه مشتریان بانک ملت چه می گذرد!؟

[…]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۷
باشگاه مشتریان

استراتژی های مشتری مداری شرکت های خارجی

[…]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۷
باشگاه مشتریان

بررسی سیاست مشتری مداری شرکت هواپیمایی قطر

[…]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

برای مشهور شدن زنجیره ایجاد کنید

[…]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۷
آقای مشتری

آقای مشتری – با مشتریان بازی کنید

[…]