هوشمند سازی مدارس
دبیرستان دخترانه بشارت (دوره اول)
بهمن ۱۹, ۱۳۹۷
هوشمند سازی مدارس
پیش دبستانی غیردولتی فرشته
بهمن ۱۹, ۱۳۹۷
هوشمند سازی مدارس

پیش دبستانی نیایش(اولین آموزشگاه هوشمند در شهرستان دامغان)
با مدیریت خانم اقبالیه
سال جدید تحصیلی را با سیستم جامع هوشمند اتد آغاز میکند.
مدرسه هوشمند واقعی باشیم