هوشمند سازی مدارس
دبیرستان فرزانگان (دوره اول)
بهمن ۱۹, ۱۳۹۷
هوشمند سازی مدارس
دبیرستان دخترانه بشارت (دوره اول)
بهمن ۱۹, ۱۳۹۷
هوشمند سازی مدارس

دبیرستان پسرانه غیر دولتی سما
با مدیریت آقای جلیلی
سال جدید تحصیلی را با سیستم جامع هوشمند دانش آموزی اتد آغاز میکند.
مدرسه هوشمند واقعی باشیم