هوشمند سازی مدارس
دبیرستان دخترانه شاهد(دوره اول)
بهمن ۱۹, ۱۳۹۷
هوشمند سازی مدارس
دبیرستان فرزانگان (دوره اول)
بهمن ۱۹, ۱۳۹۷
هوشمند سازی مدارس

دبیرستان پسرانه غیر دولتی تبیان(متوسط اول)
با مدیریت آقای نادر افشار
سال جدید تحصیلی را با سیستم جامع هوشمند دانش آموزی اتد آغاز میکند.
مدرسه هوشمند واقعی باشیم