هوشمند سازی مدارس
دبیرستان پسرانه غیر دولتی تبیان(متوسط اول)
بهمن ۱۹, ۱۳۹۷
هوشمند سازی مدارس
دبیرستان پسرانه غیر دولتی سما
بهمن ۱۹, ۱۳۹۷
هوشمند سازی مدارس

دبیرستان فرزانگان (دوره اول)
با مدیریت خانم حسنی
سال جدید تحصیلی را با سیستم جامع هوشمند دانش آموزی اتد آغاز میکند.
مدرسه هوشمند واقعی باشیم