کارت وفاداری - باشگاه مشتریان
کارت باشگاه مشتریان – چرم سودا
بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
نرم افزار مدیریت مدرسه
دبستان دخترانه غیر دولتی سما
بهمن ۱۹, ۱۳۹۷
دستگاه حضور و غیاب دانش آموزی

دبیرستان غیردولتی دخترانه بشری
با مدیریت خانم حبیبی
سال جدید تحصیلی را با سیستم جامع هوشمند دانش آموزی اتد آغاز میکند.
مدرسه هوشمند واقعی باشیم