هوشمند سازی مدارس
دبیرستان پسرانه غیر دولتی سما
بهمن ۱۹, ۱۳۹۷
هوشمند سازی مدارس
پیش دبستانی نیایش(اولین آموزشگاه هوشمند در شهرستان دامغان)
بهمن ۱۹, ۱۳۹۷
هوشمند سازی مدارس

دبیرستان دخترانه بشارت (دوره اول)
با مدیریت خانم ترابی
سال جدید تحصیلی را با سیستم جامع هوشمند دانش آموزی اتد آغاز میکند.
مدرسه هوشمند واقعی باشیم