نرم افزار مدیریت مدرسه
دبستان دخترانه غیر دولتی سما
بهمن ۱۹, ۱۳۹۷
هوشمند سازی مدارس
دبیرستان دخترانه شاهد(دوره اول)
بهمن ۱۹, ۱۳۹۷
هوشمند سازی مدارس

دبستان پسرانه غیر دولتی سما
با مدیریت آقای کاظم کسائیان
سال جدید تحصیلی را با سیستم جامع هوشمند دانش آموزی اتد آغاز میکند.
مدرسه هوشمند واقعی باشیم