دستگاه حضور و غیاب دانش آموزی
دبیرستان غیردولتی دخترانه بشری
بهمن ۱۹, ۱۳۹۷
هوشمند سازی مدارس
دبستان پسرانه غیر دولتی سما
بهمن ۱۹, ۱۳۹۷
نرم افزار مدیریت مدرسه

دبستان دخترانه غیر دولتی سما
با مدیریت خانم جعفریان
سال جدید تحصیلی را با سیستم جامع هوشمند دانش آموزی اتد آغاز میکند.
مدرسه هوشمند واقعی باشیم