Cdn و Replication (توزیع محتوا و api) سخت افزاری و نرم افزاری

امکان راه اندازی سرویس توزیع محتوا با بکارگیری پلت فرم نرم افزاری لیان سرور وجود دارد که این پلت فرم بصورت رایگان در اختیار شرکت های متقاضی قرار میگیرد و صرفا هزینه نگهداری از سرور ها پرداخت می گردد جهت توزیع api و داده ها به صورت replica دیگر نگران تعداد کاربر همزمان نیستید و بر اساس توزیع api ها توسط loadbalancer بین سرور های مختلف توزیع می گردد.

CDN توزیع محتوا

Replication و توزیع Api

Cdn و Replication (توزیع محتوا و api) سخت افزاری و نرم افزاری