اسفند ۲۶, ۱۳۹۷
واقعیت افزوده

واقعیت افزوده و کاربرد آن در محیط های مکانی و هوشمند

[…]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۷
واقعیت افزوده

واقعیت افزوده و ناشران

[…]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۷
واقعیت افزوده

SDK و برنامه نویسی واقعیت افزوده

[…]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷
آینده واقعیت افزوده

آینده واقعیت افزوده

[…]
اسفند ۱۵, ۱۳۹۷
واقعیت افزوده و مد

واقعیت افزوده و مد

[…]
اسفند ۷, ۱۳۹۷
واقعیت افزوده در عکاسی

واقعیت افزوده در آتلیه های عکاسی

[…]
بهمن ۲۳, ۱۳۹۷
واقعیت افزوده در تبلیغات

واقعیت افزوده در تبلیغات

[…]
بهمن ۲۳, ۱۳۹۷
واقعیت افزوده در معماری

واقعیت افزوده در معماری

[…]
بهمن ۱۷, ۱۳۹۷
واقعیت افزوده در معماری

واقعیت افزوده در صنعت

[…]