بهمن ۱۶, ۱۳۹۷
کتاب واقعیت افزوده

تلاش جناب محمدظاهری نماینده تویسرکان همدان در همایش حامیان کودک

[…]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۷
شرکت هوش مصنوعی لیان

حضور شرکت هوش مصنوعی لیان در نمایشگاه کتاب کیش

[…]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
حضور شرکت هوش مصنوعی لیان در نمایشگاه الکامپ

حضور شرکت هوش مصنوعی لیان در نمایشگاه الکامپ

[…]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
کتاب واقعیت افزوده

حضور شرکت لیان در نمایشگاه بین المللی کتاب

[…]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
شروع فعالیت شرکت هوش مصنوعی درحوزه گردشگری

شروع فعالیت شرکت هوش مصنوعی لیان درحوزه گردشگری

[…]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
نمایندگان پر کار شرکت هوش مصنوعی لیان

نمایندگان پر کار امسال در پروژه مهر(هوشمند سازی مدارس)

[…]
بهمن ۹, ۱۳۹۷
کتاب واقعیت افزوده

امضا تفاهم نامه بین شرکت انستیتو ایزایران و شرکت لیان

[…]