بهمن ۲۹, ۱۳۹۸

دستاورد جدید شرکت هوش مصنوعی لیان

[…]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۸

لوگوی جدید شرکت هوش مصنوعی لیان

[…]
بهمن ۱۲, ۱۳۹۸

انتصاب مدیر عامل جدید شرکت هوش مصنوعی لیان

[…]
دی ۱۵, ۱۳۹۸

تجلیل از نمایندگان بر تر شرکت هوش مصنوعی

دی ۱۴, ۱۳۹۸

برگزاری همایش سالانه نمایندگان برتر

[…]
شهریور ۹, ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی

[…]
تیر ۲۹, ۱۳۹۸

تکنولوژِی هایی که محرومیت آموزشی را دور می زنند

[…]
اسفند ۶, ۱۳۹۷
هوشمندسازی مدارس

رویداد آموزشی تهران هوشمند سازی مدارس اسفند ۹۷

[…]
اسفند ۶, ۱۳۹۷
شرکت هوش مصنوعی لیان

کارگاه آموزشی تکنیک های یادگیری با حضور معلمان و مدیران مدارس با حضور مهندس سید علی جعفری

[…]