اسفند ۶, ۱۳۹۷
هوشمندسازی مدارس

رویداد آموزشی تهران هوشمند سازی مدارس اسفند ۹۷

[…]
اسفند ۶, ۱۳۹۷
شرکت هوش مصنوعی لیان

کارگاه آموزشی تکنیک های یادگیری با حضور معلمان و مدیران مدارس با حضور مهندس سید علی جعفری

[…]
اسفند ۶, ۱۳۹۷
شرکت هوش مصنوعی لیان

حضور شرکت هوش مصنوعی لیان در اولین نمایشگاه دستاورد های مدارس غیر دولتی

[…]
اسفند ۳, ۱۳۹۷
شرکت هوش مصنوعی لیان

اعطای تندیس بهترین مقالات به شرکت هوش مصنوعی لیان

[…]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۷
کتاب واقعیت افزوده

تلاش جناب محمدظاهری نماینده تویسرکان همدان در همایش حامیان کودک

[…]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۷
شرکت هوش مصنوعی لیان

حضور شرکت هوش مصنوعی لیان در نمایشگاه کتاب کیش

[…]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
حضور شرکت هوش مصنوعی لیان در نمایشگاه الکامپ

حضور شرکت هوش مصنوعی لیان در نمایشگاه الکامپ

[…]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
کتاب واقعیت افزوده

حضور شرکت لیان در نمایشگاه بین المللی کتاب

[…]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
شروع فعالیت شرکت هوش مصنوعی درحوزه گردشگری

شروع فعالیت شرکت هوش مصنوعی لیان درحوزه گردشگری

[…]