این نوع واقعیت افزوده با خلاقیت شرکت هوش مصنوعی لیان در نرم افزار آکلار طراحی شده است به گونه ای که تا بحال این موضوع در هیچکدام از پلتفرم های ایرانی پیاده سازی نشده و در پلت فرم های خارجی نیز تا آنجا که بررسی شده این موضوع کار نشده است،اما واقعیت افزوده مبتنی بر محیط چیست و چگونه کار میکند.

این مدل با هدف هوشمند سازی محیط ها طراحی شده در نتیجه محیط دارای دیوار کف سقف کنج میباشد برای همین منظور سیستم برای فهمیدن اینکه الان در کجای محیط قرار گرفته است باید با المانهایی که ما به آن مارکر میگوییم تعریف شوند به گونه ای که دوربین به محض دیدن مارکر کنج برای خود یک کنج را تصور میکند و محتوای مربوطه را مبتنی بر آن کنج نمایش میده نحوه نمایش محتوا دقیقا از الگوی واقعیت افزوده مبتنی بر تصویر پیروی میکند.

این مدل واقعیت افزوده در آموزشگاه ها مدارس مهد کودک ها و شهر بازی کاربرد دارد به گونه ای که تصور کنید محیط ها تبدیل به مکانهایی هوشمندی میشوند به طور مثال در نظر بگیرید وقتی وارد محیط مهدکودک میشوید با روشن کردن گوشی موبایل ناگهان محیط تبدیل به یک باغ وحش یا پارک پرندگان یا پارک دایناسور ها شود و این اشیا در حال عبور از جلوی ما باشند.

 

سید اسماعیل جعفری