در این مدل واقعیت افزوده که کاربردی ترین بخش تکنولوژی واقعیت افزوده است یک تصویر به عنوان هدف (target)در نظر گرفته میشود هنگامی که یک تصویر را به ماشین میدهیم که به عنوان هدف قابل شناسایی در نظر بگیرد، ماشین این هدف را آنالیز میکند و با الگوریتم های خاصی هدف را ذخیره میکند.

بیشتر تکنولوژی های پردازش تصویر ابتدا تصویر را به شکل تک رنگ در میآورد یا در واقع هدف را بشکل سیاه و سفید در نظر میگیرد و بر اساس الگوریتم های موجود و پیچیدگی تصویر یک مدل نهایی برای تصویر در نظر میگیرد از طرفی هنگامی که دوربین تلفن باز میشود تمامی تصاویر آمده در دوربین بسرعت با سازوکارهای موجود در پلت فرم فرموله میشود و با الگوی از پیش تعیین شده مقایسه میشود در صورتی که مدل با الگو مطابقت داشته باشد در نهایت با استفاده از پلت فرم های نمایش محتوا مانند unity یا opengl یا rajawali محتوای مورد نظر بر روی تصویر مطابق با الگو پخش میشود.

شرکت هوش مصنوعی لیان در نرم افزار آکلار نیز از این مدل استفاده نمره است ،البته کار به این سادگی ها هم نیست از چالش های موجود در این تکنولوژی مکان قرار گرفتن محتوا بر روی تصویر و موارد زیادی اشاره نمود.

 

سید اسماعیل جعفری