دیتا سنتر

شرکت هوش مصنوعی لیان در دو دیتا سنتر اصفهان و تهران میزبان سرور های اختصاصی درقالب قراردادهایCo-Location   می باشد ،خدمات قابل ارائه شامل فضای اجاره سرور، منبع تغذیه (Power Supply) به ازای هر Device ،ILO Bunle و IP-Bundle و تامین پورت جهت تامین پهنای باند می باشد،که با توجه به نیاز کاربر ارائه می گردد .

دیتاسنتر