دیتا سنتر اصفهان

این دیتا سنتر واقع در اصفهان می باشد  و تمام خدمات دیتا سنتر را شامل اجاره رک ،اجاره واحد های قرار گیری سرور در این دیتا سنتر انجام می پذیرد و همچنین پشتیبانی در این دیتا سنتر بصورت تمام وقت انجام می پذیرد از جمله موارد مورد اهمیت در این دیتا سنتر هزینه اجاره کمتر می باشد اما برای استفاده از این دیتا سنتر هزینه  اضافه ترافیک دریافت می گردد ،هزینه ترافیک به این معنی است که بعد از استفاده مجاز که به ازای هر واحد مشخص است به ازای هر گیگابایت اضافه مبلغی دریافت می گردد که بخاطر هزینه ترانسفر دیتا از تهران به اصفهان می باشد، این دیتا سنتر بیشتر برای گروه هایی مناسب است که مصرف پهنای باند کمتری دارند ،اما برای گروه های که مصرف پهنای باند زیادی دارند مانند آموزش آنلاین و دانلود مناسب نمی باشد.

دیتا-سنتر اصفهان