خدمات آموزش آنلاین برای مدارس و مراکز آموزشی

تمام خدمات اتد+ برای مدارس رایگان می باشد و شرکت صرفا هزینه سرور مورد نیاز مدارس و مراکز آموزشی را دریافت می نماید ،این خدمات شامل lms و آموزش آنلاین می باشد که بعد از راه اندای سرور اختصاصی مدارس در اختیارشان قرار می گیرد.

خدمات آموزش آنلاین برای مدارس و مراکز آموزشی