کد متن: 3102 تاریخ انتشار: 1395/2/1 نسخه چاپی: نسخه چاپی ساعت :10:49

عقد قرارداد همکاری با شرکت انستیتو ایز ایران


با توجه به تفاهم نامه امضا شده بین شرکت انستیتو ایز ایران وابسته به وزارت دفاع و شرکت هوش مصنوعی لیان از این پس این دو شرکت در حوزه هایی همچون هوشمند سازی مدارس، تهیه کتاب هایی بر پایه واقعیت افزوده و شبکه آموزش بر موبایل با هم همکاری خواهند داشت.


شرکت هوش مصنوعی لیان