کارت مشتری مداری چیست؟

برنامه های مشتری مداری و نرم افزارهای باشگاه مشتریان استراتژی های بازاریابی را سازماندهی می کنند تا مشتریان را تشویق به خرید بیشتر نمایند یا آنها را تحریک کنند که بر اساس سیاست های تعیین شده از خدمات مراکز استفاده بیشتری نمایند. بسیاری از این برنامه ها برای پوشش دادن انواع مختلف کسب و کارها طراحی شده اند. و هر کدام از این برنامه های وفاداری امکانات مختلف و شیوه های تشویقی مختلفی را دارند.
دانلود مقاله