مرکز تماس

:

جهت ارتباط با مرکز تماس شرکت هوش مصنوعی می توانید با شماره 02147623391 تماس حاصل فرمایید

داخلی 1

واحد پشتیبانی :وظیفه پاسخگویی به تمام افرادی که تحت هر عنوان سیستمی از شرکت هوش مصنوعی لیان خریداری کرده اند یا بطور مستقیم و یا با واسطه

داخلی 2

دپارتمان باشگاه مشتریان:وظیفه ارتباط با افراد متقاضی عضویت در این شبکه گسترده ،شرح اجمالی سیستم ها و ساختارها و پاسخگویی به سوالات متدوال در این زمینه

داخلی 3

دپارتمان هوشمندسازی مدارس:وظیفه شرح اجمالی پروژه علمی و فرهنگی آموزش هوشمند در مدارس و پاسخگویی سوالات متداول در این زمینه

داخلی 4

واحد حسابداری:جهت پیگیری واریزی ها دریافتی و امور حسابداری و مالی شرکت/

داخلی 5:
ارسال فکس