کارت هوشمند دانش آموز

کارت هوشمند دانش آموزی جهت ثبت ورود و خروج دانش آموزان کاربرد دارد و علاوه بر ثبت ورود و خروج دانش آموز  یک پیامک مبتنی بر ورود دانش آموز به مرکز آموزشی و یا خروج دانش آموز از مرکز آموزشی برای شماره تلفن اولیای دانش آموز پدر یا مادر ارسال می نماید.
طرح روی کارت
کارت هوشمند دانش آموزی
طرح پشت کارت
کارت هوشمند دانش آموزی

دستگاه ثبت ورود و خروج دانش آموز تولید شرکت هوش مصنوعی لیان میباشد.این دستگاه بخاطر نوع ظاهرش به دستگاه مودمی مشهور است و عملیات ثبت کارت را بر عهده دارد و فرق این دستگاه ورود و خروج با دستگاه های ورود و خروج مشابه این است که این دستگاه بصورت مستقل عمل می کند و برای ثبت مشخصات نیازی به اتصال به یک کامپیوتر یا وسیله جانبی دیگر را ندارد و خود بصورت  مستقل داده ها را برای سرور جهت ثبت و ارسال پیامک ارسال می کند.
دستگاه حضور وغیاب مدارس