بسمه تعالی

آدرس و مشخصات نمایندگی های شرکت داده پردازان هوش مصنوعی لیان

:

 

   نمایندگی  تهران:

جناب آقای سید علی جعفری

آدرس:تهران- اشرفی اصفهانی پونک -گلزار سوم-پلاک 10- واحد 2

0 شماره تماس :         9128502334

 

  نمایندگی  شهریار:

جناب آقای امیر کت کنی
شماره تماس:09334097356 

 نمایندگی   شیراز:

سرکار خانم زهره حسامپور

شماره تماس:          09170880094

 

 نمایندگی  مرودشت:

جناب آقای پژمان اندامی

آدرس : ثبت احوال خیابان شهریور

شماره تماس :        09171270624

 

 نمایندگی گرگان:

سرکار خانم سیده فاطمه قدمی

آدرس : گرگان- عدالت 28- شهریور مرکزی

شماره تماس :        09116446469

 

  نمایندگی رشت:

جناب آقای مجید رویت پور

آدرس: رشت خیابان انقلاب روبروی پاساژ کهر-کوچه گنجه ای-ساختمان کسری- طبقه 3-واحد 9

شماره تماس :        09119315178

                   33310161-031

 

  نمایندگی اهواز:

 سرکار خانم سپنج پور 

شماره تماس:09369457585   

نمایندگی تبریز

آقای تقی نصیری 


شماره تماس:09120497247 
 


نمایندگی شاهرود
آقای محمد رضا جباری

 شماره تماس:09193741167

 نمایندگی خراسان جنوبی
آقای صقیری

 شماره تماس: 09159620802

 نمایندگی خراسان شمالی
آقای بهروز شایانفر

 شماره تماس:09373893451

 نمایندگی مسجد سلیمان

آقای اصغر قنبری

شماره تماس:09169829558

 نمایندگی سنندج
خانم نفیسه ایمانیان

 نمایندگی لرستان

خانم تیام رحمی

 نمایندگی اصفهان
علی محمودی فر

شماره تماس:09135616702

 نمایندگی بابل 
جناب آقای زید آبادی
شماره تماس:09031962348


نمایندگی اسلامشهر
آقای جابر زینالی
شماره تماس:09369673623
نمایندگی کرمان

خانم صفارزاده
آقای رضا احمدی هینمانی
شماره تماس:09132992303