مقالات فارسی


باشگاه مشتريان و نقش آن در توسعه روابط با مشتري

همواره یکی از الزامات وفادارسازی مشتریان، شناسایی و ارضای نیازهای پنهان آنان است. نوآوری پیوسته تنها قادر به کشف نیازهای آشکار مشتریان است، در حالی که می توان با تعریف فرایندی خارج از چارچوب نوآوری پیوسته، نیازهای پنهان بازار را نیز شناسایی کرد. دستیابی به اطلاعات دقیق بازار می تواند با همکاری فروشندگان، خریداران و کانال های توزیع میسر شود؛ که خود جزئی از فرایند نوآوری ناپیوسته به شمار می رود.

دانلود مقاله...

راهنمای جامع حفظ مشتری

حفظ مشتری تلاشی است که یک کسب و کار انجام می دهد تا چرخه مشتریانشان را افزایش بدهند و دوره زندگی مشتریانشان را افزایش بدهند. به زبان ساده: حفظ مشتری تلاشی است برای نگهداشتن مشتریان برای زمان طولانی تر که باعث می شود مشتریان خرید بیشتر در دوره حضورشان داشته باشند.

دانلود مقاله...


تعریف باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان و نقش آن درتوسعه روابط با مشتری
شرحی بر باشگاه مشتریان
باشگاه مشتریان
بررسی باشگاه مشتریان
چند گام برای ایجاد باشگاه مشتریان
اهداف و خدمات باشگاه مشتریان
اهمیت باشگاه مشتریان

همه چیز در مورد باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان ابزار ارتباط نزدیک

مقالات خارجی


چگونگی بهبود یک استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری

رابطه بازاریابی با داشتن یک الگو، برای تغییر سیاست های بازاریابی، که توسط بری در سال 1983 ارائه شده است.

در طول چند دهه گذشته مطالعات و تجزیه تحلیلات متعددی در رابطه با، مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت و وفاداری مشتری صورت گرفته است.چندین برنامه مدیریت ارتباط با مشتری برنامه ریزی شده بود که تأثیر بسیار کمی داشته است. ما در این مقاله به مجموعه ای از سوالاتی که در ذهن شماست پاسخ مناسبی می دهیم تا بتوانید یک سیستم قدرتمند مدیریت ارتباط با مشتری را برای خود در نظر بگیرید.

دانلود مقاله...